Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Depòsit Sud

La construcció dels Tallers centrals i Depòsit Sud d'EMT València, daten de 1995 i va suposar una de les inversions de major entitat abordades al llarg de la història de l'Empresa Municipal de Transports: 1.533 milions de pessetes.

Aquests  tallers  exercixen un paper molt important, tant en el pla tècnic, - servixen principalment per a les tasques de manteniment i reparació de tota la flota d'autobusos -, com en el seu vessant civicosocial, ja que proporcionen al conjunt de l'entorn un atenció aspecte ornamental en què s'ha considerat, d'una banda, l'impacte ambiental (eliminació de qualsevol repercussió en forma de sorolls, olors, contaminació, etc.) i, d'un altre, l'aprofitament màxim del terreny, la superfície total del qual és de 70.000 m2, dels quals 25.000 cobrixen una zona d'aparcament reservada per a l'estacionament de fins a 350 autobusos.

Els dits Tallers, l'accés dels quals es Du a terme a través d'un pas inferior des d'arxiduc Carles-Camí Nou de Picanya, compta amb les dependències següents:


- Edifici destinat a Porteria-Recaptació-Pren de Servici, Clínica i centrals Sindicals

- Edifici de Serveis (menjador, aules auxiliars, secció de manteniment nocturn, estació principal de servei)

- Edifici principal i Tallers (Centre de Diagnòstic de vehicles, seccions tècniques, nau taller central, nau de depòsit, nau de carrosseria)

- Instal·lacions de Gas Natural

- Zona Aparcament d'AutobusosEn una instal·lació d'aquestes característiques, la protecció de l'entorn mediambiental és una tasca fonamental i delimita les línies d'actuació d'EMT en aquest sentit, per la qual cosa EMT ha aplicat als dits Tallers un programa especifique de control d'emissions, sorolls i residus.

Des de 2010 i basant-se en el compromís d'EMT amb el respecte del medi ambient, els dits Tallers tenen instal·lats en l'edifici principal, un sistema solar fotovoltaic amb connexió a la xarxa elèctrica de 100 kilowatios. E tracta d'una superfície de 828 m'amb2 675 panells.

 

Magnituds Significatives de l'Obra

MagnitudsQuantitats
SUPERFÍCIE TOTAL D'ORDENACIÓ 70.000 m2
APARCAMENT D'AUTOBUSOS 25.000 m2
SUPERFÍCIE EN PLANTA DE TALLERS 9.500 m2
SUPERFÍCIE EDIFICADA DE TALLERS 11.200 m2
SUPERFÍCIE EDIFICI DE SERVICIS 760 m2
SUPERFÍCIE EDIFICI PORTERIES 840 m2
ZONA ESPORTIVA 3.000 m2
ZONA ENJARDINADA 2.000 m2
PLACES D'APARCAMENT AUTOBUSOS 350 plazas
PLACES APARCAMENT AUTOMÒBILS 200 plazas
NOMBRE D'ARBRES 250

+INFO