Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

En l'autobus

 • gentedentrobusActuació en cas d'emergencia dins de l'autobús.

 • Una vegada dins l'autobús intenta no dificultar-hi l'accés a altres persones i vés situant-te al fons del vehicle.

 • Procura també deixar lliure la zona situada davant les portes per a no obstaculitzar l'eixida dels altres viatgers.

 • Quan et desplaces per dins l'autobús, utilitza les barres i agafadors interiors per a evitar possibles caigudes. Si viatges amb un xiquet xicotet, posa especial atenció en la seua seguretat.

 • Tin present que hi ha seients senyalitzats amb preferència per a persones amb problemes de mobilitat, amb bebés, ancians i dones embarassades. Hem de ser considerats amb aquelles persones que ho necessiten, cedir-los el seient i ajudar-los.

 • No oblides utilitzar els cinturons de seguretat a la zona reservada per a cadires de rodes i recorda que si portes un cotxet de bebé has d'estar al seu costat i subjectar-lo durant tot el trajecte que realitzes.

 • Atén als requeriments del personal d'inspecció. La seua funció passa per assegurar la qualitat del servici, i facilitar-los el seu treball ens afavorix a tots.

 • Has de portar subjectes, la motxilla, carret de compra, maletes, cotxes de bebé, etc... sense obstaculitzar els llocs de pas. La resta de viatgers te l'agrairan.

 • Has de conservar el bitllet, bono o targeta durant tot el viatge, mostrant-lo a qualsevol empleat de l'empresa que ho sol·licite. Viatjar sense bitllet o amb targeta o bono inadequat obliga a abonar el bitllet ordinari junt amb la sanció per import de 6 vegades el bitllet ordinari a més de la retirada dels carnets i títols d'ús personal.

 • Les targetes personalitzades i els seus abonaments són intransferibles. Qualsevol manipulació o ús fraudulent donarà origen a la correspondent sanció i retirada.

 • No està permesa la venda ambulant, la mendicitat les col·lectes, ni la distribució de propaganda, materials promociona'ls, fullets, fulls informatius o qualssevol altres elements semblants en l'interior de l'autobús.

 • Per raons de seguretat i respecte als altres viatgers no està permés a l'interior de l'autobús:

  • Fumar.

  • Produir sorolls molestos i innecessaris.

  • Conversar amb el conductor d'assumptes no relacionats amb el servici.

  • Menjar, consumir begudes alcohòliques o drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotrópiques, així como qualssevol actes contraris a la bona convivència tals com escopir, pintar, deteriorar els equipaments de vehicles i parades, tirar al sòl o a l'exterior objectes, restes o papers.

  • Utilitzar aparells de so que puguen molestar a algun viatger.

  • En general, quant puga pertorbar el decor que ha de regnar en el vehicle i siga contrari al bon esperit cívic.


CitaPreviaOAC small vlc

NOVAXARXA lateral

 

descargaapp_lateral_vlc

recomendador de títulosdescarga el plano guia