Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

Altres preguntes

 

En cas de discrepància entre viatgers respecte a la utilització del climatizador, quin criteri preval?

El del conductor.

Tornar

On està l'Oficina d'Atenció al Client?

En Plaça Correu Vell, 5 telèfon 96 315 85 15, en metro Colón i en UPV.

Tornar

Tinc bessons, puc utilitzar la rampa per a accedir a l'autobús?

Sí, però només en el cas que el seu carro siga de bessons, mai amb un carro simple.

Tornar

He enviat una queixa, quan em contestaran?

En un termini màxim de vint dies laborables des de la recepció de l'escrit.

Tornar

On informen de la borsa de treball?

Telefonant a Oficines Centrals, 96-315.85.00.

Tornar

Puc subjectar el carret del meu xiquet amb els ancoratges dels autobusos adaptats?

No, estos ancoratges posseïxen unes dimensions especials per a cadires de rodes, per tant no és viable utilitzar-los per a un altre fi.

Tornar

Quin document regula el servici, així com els drets i deures dels usuaris?

El Reglament de Prestació i Ús del Transport Urbà en autobusos per a la Ciutat de València, aprovat per l'Ajuntament i d'aplicació des del 6 de Setembre de 2005.

Tornar

Som un grup d'amics, ¿Quantes cadires de rodes poden accedir a l'autobús habilitat amb rampa?

Un màxim total que no supere el de cinturons o enganxalls de seguretat de què per a ells està dotat el vehicle.

Tornar

Amb dos xiquets menors de 6 anys, quants bitllets he d'abonar?

Un bitllet, perquè encara que els menors de 6 anys no paguen, la gratuïtat està limitada a dos xiquets per cada bitllet, bono, passe... de adult acompanyant

Tornar

On puc contratar un servei especial?

Telefonant a Oficines Centrals, 96-315.85.00.

Tornar

On es demana el servei especial de discapacitats físics?

Al telèfon 96-315.85.25.

Tornar

Tinc un xiquet menut, puc pujar a l'autobús amb el carro del xiquet obert?

Sí, per la porta davantera i davall la teua responsabilitat, ja que continuem aconsellant que vaja plegat.

Tornar

Se pot pujar amb un animal al autobus?


Segons el Reglament de Prestació i Ús del Transport Urbà en Autobusos per a la Ciutat de València, poden accedir a l'autobús urbà de les línies de l'EMT totes les persones usuàries que viatgen amb un animal de companyia sempre que aquest tinga un pes igual o inferior a 15 quilograms, viatge en una cistella de transport o gàbia, tinga títol de viatge EMT Mascota per a poder viatjar i no supose un perill i/o molèstia per a la resta del passatge.

Tornar


CitaPreviaOAC small vlc

BannerParadaVioleta vlc