Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Publicació i Compensacions

Publicació

EMT Valencia posarà a disposició del Públic els resultats obtinguts en l'aplicació dels compromisos inclosos en aquesta Carta de Serveis. Podran ser consultats en la Web de EMT Valencia i en l'Oficina d'Atenció al Client.


Compensacions

Els nostres clients tenen dret a la devolució del viatge quan per avaria o causa directament imputable a EMT Valencia, resulte impossible la continuació del viatge i la substitució del vehicle. La devolució s'efectuarà amb un títol univiaje, entregat per l'Oficina d'Atenció al Client, davant de la presentació en la mateixa del corresponent títol no temporal expedit o validat.