Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Urbanbat

Introducció

urbanbatEn l'actualitat, EMT, posseïx dos de les més modernes instal·lacions tècniques: Depòsit Sud i Tallers Centrals (1995) i Depòsit Nord (1999), destinades a l'estacionament, reparació, manteniment i neteja d'autobusos. Estes instal·lacions, proveïdes d'un sistema de tractament de residus (separació de greixos, aigües residuals, dissolvents), i d'arreplegada de bateries d'usar i tirar, han sigut les beneficiàries d'un dels nous projectes, impulsats per l'Ajuntament de València i aprovats en la convocatòria Life Medioambiente 2003: l'URBANBAT.

Objectiu

El principal objectiu del projecte URBANBAT, és aconseguir que el conjunt d'operacions de manteniment d'una organització o empresa de transport urbà es realitze en el marc d'un procés integrat, "net", usant tecnologies simples i de costos assequibles.

Model de Gestió de Líquids

Este projecte inclou estratègies de gestió dels residus per al seu posterior tractament i reutilització. Els residus a tractar són representatius de qualsevol empresa de transport públic:
- Aigües de llavat de carrosseries.
- Aigües de llavat de motors.
- Aigües de neteja de radiadors.
- Àcids de bateries esgotades.
- Fluids refrigerants.
- Líquids de frens.

Colaboració i Financiació

El projecte Life URBANBAT, el període de desenvolupament del qual està estimat entre el mes de desembre del 2003 i el mes de maig del 2006, compta amb els següents socis col·laboradors:
- Empresa Municipal de Transports (EMT), beneficiària del projecte.
- Ajuntament de València.
- Associació d'Investigació de la Indústria Metalmecánica, Afins i Connexes (AIMME).
- Innove Verda.
- Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (FEMEVAL-FEVAUTO).
- Associació d'Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius (ATUC).

 

Descàrrega Dossier Urbanbat