Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Gas Natural

Introducció

gasnaturalEl gas natural és una energia neta, poc contaminant i de baix contingut en carboni. Per això, en la seua combustió s'emet a l'atmosfera menor quantitat de diòxid de carboni. Així mateix, les emissions d'òxid de nitrogen d'esta energia, són inferiors als dels productes petrolífers i les de diòxid de sofre, són quasi nul·les. Una altra de les raons per què el gas natural preserva el medi ambient, es deu a què es troba en el subsòl i procedix de la descomposició de matèria orgànica situada entre els estrats rocosos. Esta energia, que es consumix tal com s'extrau de la terra, és incolora i inodora i tampoc és tòxica. El procés habitual consistix en que, una vegada extret el gas natural i emmagatzemat en depòsits, es distribuïx per canalització fins a l'estació de càrrega, on per mitjà de compressors s'incrementa la pressió del gas fins arribar als 200 bars per a l'ompliment dels depòsits dels autobusos urbans.

La primera vegada que EMT va començar a experimentar amb gas natural, va ser l'any 1997, a través de la firma d'un Conveni entre Gas Natural SDG, SA i la Companyia Espanyola de Gas, SA, a fi de realitzar un assaig amb un autobús a gas natural durant 6 mesos, per a això EMT va cedir l'ús d'una xicoteta instal·lació de gas comprimit (GNC).

Gas Natural i EMT

El 10 de febrer del 2004, el President del Consell d'Administració de l'EMT, Alfonso Novo, la Vicepresidenta del Consell, Marta Torrado, i en representació de l'empresa Gas Natural Solucions, Joan Pujol, van firmar un contracte de prestació de servicis per a l'estació de càrrega de gas natural comprimit, amb l'objecte d'executar la seua construcció i subministrar el carburant necessari per a la flota d'autobusos urbans, propulsats per esta energia, que incorpore EMT al seu parc mòbil.

A partir de la firma d'este contracte, tant l'empresa com Gas Natural, varen treballar en el desenrotllament i execució de l'estació de subministrament, que havia d'estar finalitzada en la data d'incorporació dels 15 nous autobusos, propulsats per gas natural comprimit (GNC), prevista per al pròxim mes de maig del 2004.

En este contracte es va subscriure que, tant l'operativitat de l'estació com el subministrament del GNC, tindria una capacitat per a 50 vehicles i que la incorporació d'estos autobusos es va realitzar de forma escalonada.

Característiques

Les principals característiques de la nova estació de càrrega GNC, que es va a construir en els Tallers Centrals i Depòsit Sud de l'EMT, ubicat en el barri de Sant Isidre, es poden resumir en:

  • Capacitat total per a 50 autobusos de 12 metres propulsats a gas, el consum màxim diari del qual per vehicle és de 130 m3(n)/dia.

  • El model escollit és el de "càrrega en Pàrquing", que simplifica la infraestructura de l'estació de compressió i permet reduir els temps d'espera dels vehicles en les dàrsenes d'ompliment.

  • Es disposa d'un total de 25 llocs de càrrega.

El funcionament del procès de càrrega dels autobussos, és molt senzill i pràctic. El vehicle, després d'entrar en el Depòsit, efectuar les corresponents operacions de neteja, queda connectat al puesto de càrrega en la seua posició d'estacionament, de forma que després del període de càrrega es procedix a la desconnexió del vehicle. La càrrega dels 50 autobussos es realitza en dos etapes de 25 vehículs cada vegada.

El volum de subministrament de gas natural comprimit a 200 bars, que proporcionarà l'estació de càrrega és de 1.075 (n)m3/h.

El seguiment de cada una de les operacions d'ompliment es realitzarà de forma informàtica i des d'un Panell de Control General, amb pantalla de visualització, que analitzarà les dades, generats pel subministrament i consum del GNC, dels autobusos propulsats pel carburant ecològic.

Integració

Actualment, EMT València ha ampliat la seva flota d'autobusos a GNC fins a 75 unitats, caracteritzades per ser de pis baix i disposar d'un sistema d'inclinació i rampa per facilitar l'accés al seu interior de persones amb mobilitat reduïda. A causa del baix nivell de soroll dels seus motors, redueixen significativament les emissions sonores emeses durant el seu servici.

Autobusos de la flota d'EMT propulsats per GNC i, actualment, en servici:

  • 45 unitats Iveco Cityclass GNC (anys 2004, 2006 i 2007).

  • 25 unitats Man NL 243F/GNC (anys 2006 i 2007).

  • 5 unitats Iveco Citelis GNC (any 2010).