Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Carta de servicis

 


CUMPLIMENT DELS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIS 3º TRIMESTRE 2022

 

CUMPLIMENT DELS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIS 2º TRIMESTRE 2022

 

CUMPLIMENT DELS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIS 1º TRIMESTRE 2022

 

CUMPLIMENT DELS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIS 4º TRIMESTRE 2021

 

 


 

Característiques Certificades

 

Servici Ofertat

Accesibilitat

Informació

Regularitat i Puntualitat

Atenció al Client

Confort

Seguretat

Impacte Ambiental

 


Servici Ofertat

Compromís

El grau d'ocupació dels autobusos serà l'adequat per a una correcta atenció als viatgers, de forma que puguen accedir a vehicles amb espai disponible suficient.

Medició

Els passatgers que viatgen en les nostres línies ho faran amb un grau d'ocupació dels autobusos no superior a 4,5 persones per metre quadrat.
Garantirem que dos autobusos consecutius no circulen complets per la mateixa parada.

 

Dalt


Accesibilidad

Compromís

Els autobusos seran accessibles a persones de mobilitat reduïda.

Medició

El 100% dels clients de les línies certificades trobarà autobusos accessibles per a persones de mobilitat reduïda.

Dalt


Informació

Compromís

El client té dret a disposar d'informació actualitzada i llegible en pals i marquesines sobre les tarifes, la línia, els horaris,...
El client té dret també a estar informat en cas de situació anormal programada de la línia (grans obres, festes, etc.) i en cas de supressió provisional d'una parada.

Medició

Les parades disposarà d'informació actualitzada i llegible sobre la parada, l'esquema de la línia, les seues freqüències de pas per franges horàries i primeres i últimes eixides de capçalera i sobre les tarifes i canvi màxim permés.
Les marquesines disposarà també d'informació actualitzada del servici en el cas que es produïsca una situació anormal programada. Igual percentatge sobre totes les parades informaran de la seua substitució provisional quan es produïsca.

Totes eixes informacions es reflectiran en la nostra pàgina web: www.emtvalencia.es perquè els visitants disposen d'ella.

Dalt


Regularitat i Puntualitat

Compromís

Els intervals i hores de pas dels autobusos es correspondran amb els establits i divulgats.

Medició

És el nostre objetiu que el temps d'espera a l'autobús no superarà en més d'un 25% l'interval previst i informat.
Els nostres clients mai esperaran més d'1,75 vegades l'interval establit i divulgat.
Les hores d'eixida de capçalera dels vehicles, no seran superiors en més de 5 minuts a les establides i divulgades. Per a assegurar la correspondència , en les Línies Nocturnes aquest termini s'amplia a 10 minuts.

Dalt


Atenció al Client

Compromís

Nostre personal tractarà als clients de forma atenta i educada, facilitant-los la informació que disposen i els siga sol·licitada, en relació amb el servici, sempre que no siga de caràcter personal o reservat.
Disposem d'una Oficina d'Atenció al Client que atendrà als que es dirigisquen a ella per escrit, per telèfon o acudint a les seues instal·lacions.

Medició

Hi ha un Pla d'Actuació i Atenció al Client que definix les condicions perquè els clients siguen atesos correctament pel personal de l'EMT. Ens comprometem a contestar els escrits de reclamació o queixa presentats pels nostres clients en un termini màxim de 20 dies laborables.Es facilitarà la recuperació dels objectes perduts que anaren trobats en els autobusos , prèvia acreditació de la seua propietat.

Dalt


Confort

Compromís

Assegurarem la neteja, higiene i conservació dels nostres vehicles i parades. Disposarem d'un protocol de neteja que assegure l'anterior i incloga tots els apartats necessaris. Es cuida especialment que les emissions contaminants i sonores dels autobusos siguen sempre inferiors als límits permesos.

Medició

En el protocol de neteja garantirem que almenys el 95% dels clients utilitzen instal·lacions (autobusos, parades,...) en correcte estat de neteja.

Dalt


Seguretat

Compromís

En cas d'accident o avaria de l'autobús que impossibilite la prestació del servici, procedirem a la seua substitució amb la major celeritat possible a fi de minimitzar els perjuís al viatger. Facilitarem als clients afectats la continuïtat del viatge en altres vehicles de la mateixa línia sense cost algun.
Mantindrem una actitud preventiva per a la protecció dels clients i empleats respecte als accidents i als incidents a bord, portant a terme accions de millora i control per a evitar-los.

Medició

El nostre Pla de Prevenció d'accidents i incidents contindrà els indicadors necessaris per a garantir un nivell de sinistralitat adequat, evitant caigudes de passatgers. El 100% dels nostres clients utilitzarà vehicles segurs.

Dalt


Impacte Ambiental

Compromís

Complim els estàndards i normes sobre contaminació ambiental, es manté un permanent esforç a reduir el nostre consum energètic i tractem adequadament els residus que produïm, tot això d'acord amb les exigències de la Norma ISO 14001.

Medició

El 100% dels nostres clients utilitzarà autobusos amb impacte ambiental reduït.

Dalt