Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT 1986-2005

La creació d'EMT (1986)

logoemtEl 17 de gener de 1986, l'alcalde de València, Ricard Pérez Casado, i el gerent de la SALTUV, José Jara Moreno, van signar l'acord de municipalització, pel qual l'Ajuntament adquiria la totalitat de les accions de la SALTUV, que passava a denominar-se EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS (EMT), alhora que assumia la direcció plena de l'empresa.

Les primeres actuacions de l'EMT es van encaminar al sanejament econòmic, a la renovació del parc i al desenvolupament de campanyes publicitàries de conscienciació al ciutadà sobre la importància d'utilitzar el transport públic. Amb això es va frenar el descens de viatgers i va començar una època de milloria. La negociació del conveni d'eixe any va ser especialment virulenta, de manera que es van produir forts enfrontaments entre vaguistes i forces d'orde públic.

emt_02

Ángela Torrecilla Parreño va ser la primera dona conductora de l'EMT. Va ingressar en l'empresa l'any 1985

Amb l'adquisició de 50 autobusos Pegaso, model 6038, el parc va arribar a les 335 unitats. Finalment, eixe mateix any es van inaugurar les oficines de l'Àrea de Transports al carrer de la Mare de Déu de Gràcia. 

La municipalizació (17-01-86).

"El Ayuntamiento de Valencia y SALTUV van arribar, entre altres, als següents acords:
1. Rescatar para el Ayuntamiento de Valencia la concesión del transporte urbano, haciéndose éste cargo del activo y pasivo que conforman la situación patrimonial de SALTUV.
2. Aportar por el Ayuntamiento de Valencia a la nueva empresa creada cuantos bienes y derechos estén afectos a la expresada concesión.
3. Asumir por EMT, con el compromiso del Ayuntamiento de Valencia, a todos los trabajadores de SALTUV en activo, manteniendo la unidad de la plantilla en las condiciones laborales establecidas en el Convenio laboral de esta última".
(Hermenegildo Cerezo Rabadán, Tranvías, Trolebuses y Autobuses. La Empresa Municipal de Transportes de Valencia).

Al setembre de 1987, a causa de la crisi interna travessada pel PSPV, el Consell d'Administració de l'EMT va experimentar canvis, amb Manuel del Hierro García com a presdient.
En virtut de l'acord subscrit amb la Universitat Politècnica de València, l'EMT va inaugurar el seu Centre de Diagnòstics de Vehicles. Per primera vegada. l'empresa va participar a Expojove i s'hi van incorporar 56 autobusos Pegaso, model 6420, la qual cosa va elevar el parc a un total de 355 unitats. Així mateix, van començar a funcionar a l'estiu les línies 21 i 22, que es van afegir a la línia 20 implantada dos anys abans.

emt_04El 3 de març de 1988, José Cabrera Gonzálbez va ser elegit nou president de l'EMT i l'1 d'agost va ser designat director.
Gerent de l'empresa, Ramón Ruiz Hernández, en substitució de José Jara Moreno. El 9 d'octubre, es va inaugurar el Metro en la nostra ciutat. L'EMT va reformar i va adequar la seua xarxa (línies 9, 61 i 62) a la nova situació creada. Els fruits de les mesures adoptades es comprovarien dos anys més tard. No obstant això, eixe mateix any els viatgers transportats ja van arribar als 90 milions.
L'any 1989, va entrar en vigor el Manual d'Identitat Corporativa de l'EMT alhora que l'empresa, durant el mes de juny, va participar en el congrés de la UITP. Van començar a circular 60 nous autobusos Renault, model PR100.2, i durant el mes d'agost es va crear l'Oficina d'Informació i Atenció al Client.

Autobusos amb aire condicionat.

Els primers autobusos dotats amb aire condicionat van ser de la marca Renault, model PR100.2. Arribaren a l'EMT l'any 1990 i tenien una capacitat de 27 passatgers assentats i altres 73 drets.

Al 1990, l'EMT, fruit de les mesures adoptades dos anys arrere, va experimentar una forta crescuda en el nombre de viatgers transportats: 8,25 milions de passatgers més que l'any anterior (97.865.815 en total). La flota va ascendir a 391 autobusos en servici, amb la incorporació de 31 noves unitats Renault PR100.2.
Eixe mateix any, l'EMT va crear les línies 10, 14, 15, 29, 36 i 91, esta última per a substituir la línia 4 de FGV, recentment suprimida, alhora que van continuar les campanyes de promoció del transport públic entre els ciutadans de València, amb l'eslògan "CANVIA DE COTXE. AGAFA L'AUTOBÚS".

Les eleccions de 1991.

emt_07emt_05L'any 1991, amb l'arribada a l'alcaldia de Rita Barberá, gràcies a la coalició formada entre el Partit Popular i Unió Valenciana, Francisco Camps Ortiz va ser nomenat president de l'EMT. El nou Consell va continuar la potenciació del transport públic i va incrementar el nombre d'autobusos del parc, que va arribar a la xifra de 450 unitats després de l'adquisició de 57 autobusos Renault, model PR100.2 i 2, de la marca MAN per a discapacitats físics.

El 4 de març va començar a funcionar la nova línia 12 i quatre dies després les línies 40 i 41 variaven completament el seu recorregut. L'EMT va participar en un Projecte d'Intercanvi d'Experiències sobre Transport Públic Urbà a Persones de Mobilitat Reduïda, patrocinat per la CEE. Els passatgers van arribar als 105 milions, xifra superada pels 111 milions de 1992, alhora que arribaven altres 10 autobusos Renault PR100.2.

emt_06El 14 de juliol es va dissoldre l'empresa VASA, les línies del qual es van integrar en el Consorci Valencià de Transports (CVT), ens sorgit dins del denominat Pla de Transport Metropolità que agrupava el transport de viatgers prestat per l'EMT, el CVT i els Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
L'any següent, 1993, es van adquirir 41 autobusos Renault, model R-312, que van elevar la flota a la xifra de 480 unitats, va començar el programa d'ajuda a organitzacions no governamentals i a països en difícils situacions econòmiques (19 unitats van ser donades a Nicaragua, Senegal, Mauritània, Cuba i Sàhara) i es va posar en marxa el SAE (Sistema d'Ajuda a l'Explotació).

L'any 1994 es va ampliar el capital social de l'EMT que va passar a ser de 725.995.000 pessetes. El 7 de febrer es va inaugurar la línia 18 i es va col·locar la primera pedra de les obres del Depòsit Sud (Taller de Sant Isidre). Al Camí Fondo, es va posar en marxa un sistema automatitzat de subministrament de combustible per a 100 autobusos. El dia 21 de maig, el tramvia elèctric tornava a recórrer els carrers de València, però els viatgers transportats per l'EMT continuaven augmentant: 116 milions.

El nou tramvia.

"Veinticuatro años después de su desaparición, el tranvía regresó a las calles de Valencia. Su inauguración tuvo lugar el día 21 de mayo de 1994. La longitud de la línea 4 es de 9,8 kilómetros, con vía de doble de ancho y 21 paradas".
(Hermenegildo Cerezo Rabadán. Tranvías, Trolebuses y Autobuses. La Empresa Municipal de Transportes de Valencia).

Inauguració de Sant Isidre i Depòsit Nord.

emt_09

El 26 d'abril de 1995, l'alcaldessa de València, Rita Barberá, i el president del Consell d'Administració de l'EMT, Francisco Camps, van inaugurar el Depòsit Sud, més conegut com de Sant Isidre. El 13 de juliol, Jorge Bellver va reemplaçar Francisco Camps en la presidència de l'empresa.

Sant Isidre

emt_08

La superfície total d'estes instal·lacions és de 70.000 m2, dels quals 25.000 estan destinats a aparcament, amb una capacitat total de 350 autobusos. El depòsit, a més, compta amb edificis destinats a clínica, recaptació, porteries, taller, centre de diagnòstic de Vehicles, sortidors, llavador i zona de llavada d'interiors.
Inauguració de Sant Isidre (26-04-95).

 

En eixe mateix any, es va crear la línia 73 (mes de maig) i es van rebre 10 nous autobusos Renault R-312. Al mes d'octubre va començar la demolició dels antics tallers del Portalet. Al desembre, la revista Autobuses&Autocares va triar l'EMT com la millor empresa de transport urbà de l'any, alhora que a la línia 61 començava a experimentar-se amb el canal d'informació BUSSI.

Rècord de viatgers transportats.

En l'interanual de febrer de 1995, EMT va aconseguir un total de 117.206.339 viatgers transportats, superant el mític rècord de 116.607.506 milions establit per SALTUV l'any 1969.

emt_10_1

emt_10

Al 1996, l'EMT va subscriure un conveni de col·laboració amb REPSOL per al desenvolupament i investigació de l'ús de carburants menys contaminants. Al mes de juliol, Jorge Bellver, president de l'EMT, va presentar els anomenats biobusos, que van recórrer les diverses línies de la xarxa fins al mes de gener de l'any següent. El 30 de setembre van començar a circular 21 autobusos Mercedes 0405 N2, 9 dels quals disposaven de sistema d'anivellament i rampa.

 

 

emt_12_1Al mes de març de 1997, van ser presentats 55 autobusos marca Renault, model Citybús, 6 d'ells amb sistema d'anivellament i rampa incorporat. Al juliol, l'EMT va signar un conveni de col·laboració amb CEGAS per a la implantació d'un autobús propulsat per gas natural a les línies de l'empresa.

Al llarg de 1998, van entrar en funcionament 12 autobusos Mercedes, 30 Renault, model Citybús i 1 autobús MAN, model 11.220 HOCL, destinat al servici especial "porta a porta". Este mateix any, l'EMT es va convertir en el transportista oficial del C.B. Pamesa.

 

emt_13

Depòsit Nord

L'extensió d'este depòsit és de 27.359 m2, distribuïts entre els edificis de Taller, neteja, porteria, estació de servici, edifici auxiliar, edifici de zona tècnica i aparcament amb capacitat per a 278 autobusos.
Rita Barberá inaugura el Depósito Norte (26-05-99).

 

El 16 de febrer de 1999, es van presentar a la plaça de l'Ajuntament 42 autobusos de les marques i models Mercedes Benz, 0 405-N2, Renault Citybús i Scania Omnicity. El 26 de maig, Rita Barberá i Jorge Bellver van inaugurar les noves instal·lacions del Depòsit Nord.
Eixe mateix any, i a fi de millorar la informació a l'usuari, l'EMT va fer pública la seua nova senyalètica.

emt_14

LINEA 5B

El 16 de desembre de 1999, es va crear la línia 5B, encarregada de recórrer el centre històric utilitzant autobusos híbrids, propulsats per tracció elèctrica i autogeneració tèrmica. 

Pla d'orientació al client (2000)

L'any 2000, l'EMT va presentar un ambiciós Pla de remodelació de Línies, dividit en tres fases. Este pla, al seu torn, va impulsar el desenvolupament de l'anomenat Pla d'orientació al client, dirigit tant a millorar la informació i atenció a l'usuari com a adequar l'oferta a les seues necessitats. El pla va obligar a una reestructuració interna de l'empresa, de manera que es dissenyaren àrees de nou encuny com ara Comercial, Operacions, Recursos Humans, Tècnica, Administració, Organització i Sistemes i l'Staff de Qualitat.

emt_15També es van adquirir 40 nous autobusos, de les marques Mercedes Benz, model 0 405-N2 (10); Scania, model Omnicity (10); i Irisbús, model Citybús (20).
L'any 2001 es va crear la línia 35 (plaça de l'Ajuntament-Ciutat de les Arts i de les Ciències), es va ampliar l'horari del servici nocturn, es va penjar de la xarxa la pàgina web de l'empresa i la UPV va atorgar a l'EMT un diploma especial per la seua col·laboració en "Programes de Cooperació Educativa". El parc va rebre 40 nous autobusos (20 Renault Citybús, 15 Scania Omnicity i 5 Mercedes Cítaro).

Al 2002 va nàixer l'àrea de Comercial i es van adquirir 3 autobusos híbrids Irisbús, model Altrobús, amb el finançament del programa Operatiu Local FEDER. Al mes de novembre es va posar en marxa el projecte ECOBÚS, aprovat per la Comissió Europea LIFE i es va inaugurar la nova seu d'EMT, situada a la plaça Correu Vell, núm. 5, de València.
Al desembre, va veure la llum el primer número de la revista EMT NOTICIAS HOY, butlletí de difusió interna de l'empresa.

La nova Seu Social d'EMT

emt_17emt_16

L'edifici de la plaça del Correu Vell consta de dos blocs, units entre ells: uno de nova planta, que recau al carrer Mendoza, i que alberga el Departament de Programació del Servici i Responsables de Xarxes i les àrees de Recursos Humans i Operacions, el Centre de Control d'Autobusos, Anàlisis del Servici i Organització i Sistemes Informàtics; un altre, rehabilitat, corresponent al antic Palau del Baró de Santa Bàrbara (segle XVIII), que acull l'Oficina de Atenció al Client, Arxius, àrees d'Administració, Comercial, Adjunt a Direcció, Premsa i Relacions Externes, Direcció-Gerència i Sala del Consell.
Façana de la Plaça Correu Vell e inauguració de la nova seu d'EMT

 

València: cap una ecólogia urbana

emt_18Eixe mateix any 2002, la Comissió Europea LIFE va aprovar la posada en marxa del projecte ECOBÚS, que consistix en la producció de biocombustible obtingut amb oli vegetal arreplegat per tota la capital. L'EMT es va convertir així en empresa pionera a Europa en la implantació d'un sistema d'este tipus. El 31 de juliol, l'EMT va fer pública la seua Declaració de Política Mediambiental, on va fixar els principis que inspirarien la seua acció empresarial.

L'any següent, 2003, l'EMT, seguint esta línia de compromís mediambiental, va cedir un dels seus autobusos a l'associació ASIMILEC per a participar en el projecte TRAGAMÓVIL, centrat en la recuperació i reciclatge de telèfons mòbils usats.

 

emt_20També en eixe mateix any, la Comissió Europea LIFE Medi Ambient, va aprovar el projecte URBANBAT, promogut per l'Ajuntament de València i l'objectiu principal del qual és definir un model de gestió integral per als residus líquids generats durant el funcionament i les operacions de manteniment de la flota de transport públic de València.

El projecte és ambiciós, ja que es pretén la seua extrapolació a qualsevol empresa europea de transport urbà o interurbà, afectada per problemàtiques semblants a les previstes en URBANBAT.
Els dies 3 i 4 d'abril, es van celebrar al Palau de Congressos de València les X Jornades sobre Transport Urbà, organitzades per l'Associació d'Empreses Gestores del Transport Urbà Col·lectiu, ATUC, amb la col·laboració d'EMT.


emt_19Al juny d'eixe any, Alfonso Novo Belenguer va ser nomenat nou president de l'EMT, en substitució de Jorge Bellver.

 

La certificació UNE EN ISO 14001 (2004)

L'any 2004 és l'any de l'atenció preferencial al client, sense oblidar-se del medi ambient. Les més de huitanta actuacions mampreses van tindre com a objectiu la fidelització d'usuaris, la captació de nous viatgers, la satisfacció dels treballadors, l'eficiència en la gestió i la utilització d'energies alternatives.

El 27 de maig, la línia N1 (nocturna), es va desplegar en la N1A i N1B, la 10 va canviar denominació (Benimaclet-Sant Marcel.lí) i moltes altres línies van alterar els seus recorreguts a conseqüència de les nombroses obres desenvolupades a València.

emt_20_141 nous autobusos estàndard (17 Renault Citybús, 17 Scania Omnicity i 7 Mercedes Cítaro) i 2 autobusos Dennis Dart, adaptats per al servici de discapacitats físics, es van incorporar a la flota i, per primera vegada, l'EMT va adquirir 15 autobusos Irisbús Cityclass propulsats per Gas Natural Comprimit (GNC), la qual cosa va obligar a la construcció d'una estació de "càrrega en pàrquing" amb 25 punts a Sant Isidre.

Es van editar diverses publicacions divulgatives: Dossier sobre autobusos Dennis; Dossier Internacional i tríptics sobre el projecte Ecobús; Dossier sobre les característiques de la nova estació de càrrega; Informe d'activitats mediambientals 2003-2004; Dossier sobre autobusos proveïts de plataforma baixa i rampa; Tríptic amb l'evolució de la flota 1994-2004 i la Nova Guia Interactiva del Transport Urbà.
El projecte LIFE-ECOBÚS va ser presentat a Estrasburg i Portugal i 7 autobusos van ser donats a Cuba.

emt_21El 14 de desembre, l'EMT va aconseguir la Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental, segons la norma UNE EN-ISO 14001, en "LA GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN AUTOBÚS". El lliurament d'este certificat per la firma AENOR, va tindre lloc el 7 de febrer de 2005, en un senzill acte dut a terme als tallers de Sant Isidre, al qual van assistir entre altres, Alfonso Novo, Ramón Ruiz i el director general d'AENOR, Ramón Naz.

 

Certificació de la línia 5 (2005)

emt_23El dia 1 de juny, l'EMT va rebre la Certificació UNE-EN 13815 d'AENOR, per a la línia 5, Interior, per la qualitat del servici prestat. A l'acte van assistir l'alcaldessa, Rita Barberá, el president de l'EMT, Alfonso Novo, el director gerent, Ramón Ruiz, i el director general d'AENOR, Ramón Naz.

Durant eixe mateix mes, l'EMT va establir servicis especials per a cobrir les regates dels ACTES IV i V de l'America's Cup.
El dia 13 de juny, l'Ajuntament, continuant amb la seua política de protecció al transport públic col·lectiu, va posar en funcionament un vehicle Smart, propietat de la Policia Municipal, la missió principal del qual consistix a "netejar" d'obstacles i turismes el carril bus.

emt_22

Certificación AENOR para línea 5 Interior

La certificació obtinguda per a la línia 5 és una certificació de producte, és a dir, certifica la qualitat del servici que es presta al client.
La seua implantació comporta un sistema de control que inclou la pròpia realització del servici, l'avaluació de la satisfacció de l'usuari i l'avaluación del Sistema de Gestió de la Qualitat.

El dia 12 de setembre, membres de London Transports van visitar l'EMT i l'Ajuntament de la nostra ciutat. Els londinencs es trobaven treballant en el projecte BISTRO, els objectius del qual són molt semblants als de l'ECOBÚS.
El 24 d'octubre va començar a prestar els seus servicis la línia N10 nocturna, presentada als mitjans de comunicació pel president de l'EMT, Alfonso Novo.

 

La línia N10, nocturna.
Denominada Ronda Trànsits, esta línia cobrirà el mateix recorregut que durant el dia realitza la 90, un itinerari circular l'inici i del qual fi s'ubica en l'avinguda de Campanar-La Fe. Mentres les altres línies nocturnes partixen de la Plaça de l'Ajuntament cap a zones limítrofes, la N10 connecta tots els traçats nocturns entre si, permetent una major flexibilitat als clients a l'hora de configurar la seua ruta noctàmbula.

El 18 de novembre, RENFE-Cercanías i EMT van firmar un acord de col·laboració.

emt_24

 

El 20 de desembre, el conductor Luis David Cayrols, va guanyar el I Concurs fotogràfic organitzat per la revista EMT NOTÍCIES HUI, amb la seua fotografia titulada "Una mirada arrere".
Els viatgers transportats per EMT, al llarg de l'any van ser 102.753.126 (1.750.735 més que l'exercici anterior), símptoma de recuperació del passatge després de les contracció produïda a causa de la implantació de noves línies del Metre i Tramvia.

 

 

emt_25Vehículo Smart, de la Policía Municipal.